Sayfalar

14 Nisan 2014 Pazartesi

DRAPELİ ETEK KALIBI ÇİZİMİ

Temel etek ön kalıbınızı bütün olarak sayfanızı ortalayarak çiziniz.
pens uçlarını dik açı ile model boyuna kadar uzatınız.
belden aşağıya doğru 3 cm işaretliyoruz modelimiz düşük bel olduğu için ve işarelediğiniz noktayı pistole ile bel kavisini vererek çiziniz.
belden aşağıya sağ yan dikiş üzerinde  3 cm işaretleyiniz.
kavisle 3 cm lik noktayı ve diğer yan dikiş üzerindeki  kalça çizgisini  birleştiriniz.
her iki tarafta çizilen yerlerin 1/3 ünü bulunuz.
bulunan noktaları kavisle paralel olarak çiziniz.

ŞABLON
etek kalıbının kopyasını alalım.pen ucundan model boyuna kadar çizdiğimiz çizgileri model boyundan pens ucuna kadar kesiniz.
pensleri katlayarak kapatınız.( etek ucuna bolluk yapıldı )
kavisle çizdiğimiz üst parçaların kopyasını alalım.
makas işareti konulan yerden yan dikişe doğru kesiniz.
aralarına 5'er cm drape payı veriniz.
belin gidiş yönüne doğru 40 cm çizginizi uzatınız.
bu noktadan aşağıya 66 cm çiziniz.
pistoleyle modelle birleştiriniz. ( modele bakın )
1 cm dikiş  paylarınızı veriniz. ve çıtlarını işaretleyiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder