Sayfalar

27 Mart 2014 Perşembe

TEMEL KADIN BEDEN KALIBI ELBİSE GÖMLEK BLUZ MONT KABAN KALIBI ÇIKARTMAK İÇİN BU KALIBI BİLMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

Sayfanın sağ kenarına bir dik çizerek 1 noktasını tespit ediniz.
1 noktasından aşağıya doğru arka uzunluğu işaretleyiniz. 2 noktasıdır.
2 noktasından aşağıya doğru kalça düşüklüğünü işaretleyiniz. 3 noktasıdır.
2 noktasından yukarıya doğru yan yüksekliği işaretleyiniz. 4 noktasıdır.
Tespit ettiğiniz noktaları sola doğru çizerek uzatınız.
1 noktasından aşağıya 3 cm inerek işaret alınız. 5 noktasıdır.
1 noktasından sola doğru arka yaka +0,6 cm işaretleyiniz 6 noktasıdır.
2 ve 3 noktalarından sola doğru 2 cm işaretleyiniz.7 ve 8 noktalarıdır.
7 ve 8 noktalarını cetvelle birleştiriniz.
7 ve 5 noktalarını cetvelle birleştiriniz.(4)noktasının karşısı 9 noktasıdır.
1 noktasından aşağıya 1 cm işaretleyiniz.10 noktasıdır.
10 noktasını sola doğru bir miktar uzatınız. Dik açıya dikkat ediniz.
10 noktasından çıkan doğru üzerinde sola doğru arka yaka kadar işaretleyiniz 11 noktasıdır.
6,11,5 noktalarını arka yaka formunu vererek çiziniz.
9 noktasından sola doğru arka genişliği işaretleyiniz 12 noktasıdır.
12 noktasını yukarıya doğru uzatınız.
12 noktasından sola doğru koltuk genişliğini işaretleyiniz.13 noktasıdır.
13 noktasını yukarıya doğru çizerek uzatınız.
13 noktasından sola doğru ön genişliği işaretleyerek 14 noktasını tespit ediniz.
14 noktasını yukarı ve aşağıya doğru uzatınız.14 noktasının bel hattı ile kesiştiği nokta 15, kalça
hattı ile kesiştiği nokta 16 noktasıdır.
13 noktasından sola doğru,13,14 aralığının 1/2+1 cm’si kadar işaretleyiniz 17 noktasıdır.
17 noktasını yukarı ve kalça hattına kadar dik çiziniz Belde noktası 18’dir, kalçada noktası
19’dur.
12 noktasından sola doğru 12-13 aralığının 1/2+1 cm’si kadar işaretleyiniz 20 noktasıdır.
20 noktasını kalça hattına kadar çiziniz.Bel hattıyla kesiştiği nokta 21, kalçayla kesiştiği nokta
22 noktasıdır.
9 noktasından sola doğru 9-12 aralığının 1/2+1 cm’si kadar işaretleyiniz.23 noktasıdır.
23 noktasını kalça hattına kadar uzatınız.Bel hattıyla kesiştiği nokta 24,kalça ile kesiştiği nokta
25 noktasıdır.
18 noktasından yukarı doğru kesik çizgi üstünde ön uzunluğu işaretleyiniz 26 noktasıdır.
18 noktası merkez olmak üzere 26 noktasından geçen, sağa ve sola doğru bir yay çiziniz.
26 noktasını sola doğru uzatarak çiziniz. 27 noktasıdır.
27 noktasından sağa doğru arka yaka kadar işaretleyiniz 28 noktasıdır.
27 noktasından aşağıya arka yaka kadar işaretleyiniz.29 noktasıdır.
28 ve 29 noktalarını ön yaka oyuntu formunu verecek şekilde birleştiriniz.
 29 noktasından aşağıya doğru 1,5 cm işaretleyiniz.30 noktasıdır.
27 notasındaki açının gönye ile 1/2’sini işaretleyiniz.Bu nokta ile 27 noktasını kesik çizgilerle bir miktar çiziniz.Bu çizgi ile yaka oyuntusunun kesiştiği yerden kendi doğrultusunda, 29-30 aralığının 1/2’sini
işaretleyiniz.Yaka oyuntusunu kesin çizgi ile yeniden çiziniz.
26 noktasından aşağıya, kesik çizgi üzerinde göğüs düşüklüğünü işaretleyiniz. 31 noktasıdır.
28 ile 31 noktalarını cetvelle birleştirerek pensin sol kenarını çiziniz.
28 noktasından sağa doğru,yay üzerinde pens genişliğini işaretleyiniz 32 noktasıdır.
32 ve 31 noktalarını cetvelle birleştirerek pensin sağ kenarını çiziniz.
13 noktasından yukarıya çıkan doğru üzerinde koltuk yüksekliğini işaretleyiniz.33 noktasıdır.
13 noktası merkez olmak üzere,33 noktasından başlayıp sağa doğru bir yay çiziniz.
32 noktasından başlayıp,33 noktasından çıkan yay üzerinde omuz genişliğini işaretleyerek cetvelle
çiziniz 34 noktasıdır.
13 noktasından yukarıya,1/4koltuk yüksekliği kadar işaretleyiniz 35 noktasıdır.
35 ve 34 noktalarını cetvelle birleştiriniz.1/2’sini tespit ederek 36 noktasını bulunuz.
36 noktasından dik çıkarak 10 mm işaretleyiniz 37 noktasıdır.
12 noktasından yukarıya doğru koltuk yüksekliği +2 cm işaretleyiniz.38 noktasıdır.
12 noktası merkez olmak üzere, 38 noktasından başlayan sola doğru bir yay çiziniz.
12 ve 38 aralığının 1/2’sini tespit ediniz.39 noktasıdır.
12 noktasından yukarıya doğru 1/4 koltuk yüksekliği kadar işaretleyiniz.40 noktasıdır.
40 noktasından sola doğru 7 mm dik çiziniz.41 noktasıdır.
6 noktasından başlayıp, omuz genişliği +2 cm (pens genişliği) kadar 38 noktasından çıkan yay
üzerinde işaretleyerek, cetvelle çiziniz 42 noktasıdır.
42,39,41,20,35,37,34 noktalarında ön ve arka kol oyuntu formunu vererek çiziniz.
6 noktasından sola doğru omuz çizgisi üzerinde 6- 42 aralığının 1/4’ü kadar işaretleyiniz.43 noktasıdır.
43 noktasından sola doğru omuz çizgisi üstünde 2cm (pens payı)işaretleyiniz.44 noktasıdır.
43 ve 44 noktalarının 1/2’sini işaretleyerek beden çizgisine dik olarak 8cm uzatınız. 45 noktasıdır.
43,45,44 noktalarını kesin çizgi ile birleştirerek pensi tamamlayınız.
6,43 ve 44,42 aralarını da kesin çizgi ile çiziniz.
18 noktasının sağına ve soluna 2.5 cm (ön pens payını)eşit dağıtarak 46 ve 47 noktalarını tespit
ediniz.
18 noktasından aşağıya doğru 12 cm pens boyunu işaretleyiniz 48 noktasıdır.
31,47,48,46 noktalarını birleştirerek ön pens çizimini tamamlayınız.
24 noktasının sağına ve soluna 3.5 cm (arka pens payı)eşit dağıtarak 49 ve 50 noktalarını tespit
ediniz.
24 noktasından yukarıya ve aşağıya doğru 15 cm arka pens boyunu işaretleyiniz.51 ve 52 noktalarıdır.
51,50,52,49 noktalarını birleştirerek arka pens çizimini tamamlayınız.15 noktasından sağa doğru,
bel hattı üzerinde,Bel+6 cm (toplam pens payı) kadar işaretleyiniz 53 noktasıdır.
53,7 noktalarının arasını ölçünüz.
Bulduğunuz ölçüyü 21 noktasının sağına ve soluna eşit dağıtarak işaretleyiniz. 54 ve 55 noktalarıdır.
20,54 ile 20,55 noktalarını cetvelle birleştirerek yan dikişi oluşturunuz.
16 noktasından sağa doğru kalça genişliğini işaretleyiniz.56 noktasıdır.
8 ile 56 arasını ölçünüz,bulduğunuz ölçüyü 22 noktasının sağına ve soluna eşit dağıtınız.Bulunan
noktalar 57 ve 58 noktalarıdır.
55, 57 ile 54, 58 noktalarını kalça formu vererek çiziniz.

Hiç yorum yok: